160703_049 Einfahrt frei
Einfahrt frei Bonifacio, Korsika